INSCHRIJVEN

Voornaam

Achternaam

Voorletters

Geslacht
manvrouw

Straatnaam + Huisnummer

Postcode

Woonplaats

E-mailadres

Geboortedatum

Geboorteplaats

IBAN-nummer

Startdatum

Abonnement
Fitzone OnbeperktFitzone Dal-urenFitzone 65+Fitzone KidsFitzone HalfjaarabonnementFitzone JaarabonnementFitzone DUO-halfjaarabonnementFitzone DUO-jaarabonnement

Naam DUO-Partner (indien van toepassing):

JA! Ik kom in aanmerking voor Familie Korting

Legitimatie
Paspoort/ID/RijbewijsPinpas

Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden